Optreden: praktische zaken

 

Wie zijn wij

Kinderkoor Joy is ontstaan in het voorjaar van 2010 en gaat uit van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Hoogeveen (CGK). We vallen onder de verantwoordelijkheid van de Muziekcommissie van deze kerk.

 

Joy blijft groeien en wil graag de tieners - die al langere tijd op Joy zitten - voor het koor behouden. Het bestuur besluit daarop om vanaf september 2013 een apart koor voor de tieners op te richten. Beide koren dragen dezelfde naam en heten vanaf dan: Kinder- en tienerkoor Joy. 

 

De kinderen van Joy zijn overigens afkomstig uit verschillende kerken in Hoogeveen en omgeving en ook de optredens vinden plaats in diverse (soorten) kerken e.d. uit de regio. In onderling overleg kunnen wij samen met u besluiten tesamen of het kinder/tienerkoor afzonderlijk op te laten treden.

 

Joy betekent vrolijk, blij zijn. We zijn blij omdat we mogen zingen voor onze God. Hij houdt van ons en zorgt elke dag voor ons. Daarover gaan de liedjes die we zingen. We vinden het fijn dat andere mensen ook blij worden als we over God zingen.

 

Wij komen graag ook bij u in de kerk optreden!

 

Aanvraag optreden

Wij vinden het heel belangrijk dat alle kinderen die meezingen ook echt naar het optreden zullen komen. Daarom zenden wij voor elke aanvraag de ouders van de koorleden een e-mail met daarin het verzoek of hun kind naar het optreden zal en/of kan komen. Na een gestelde deadline van ongeveer een week - waarbij iedere ouder de mogelijkheid heeft om te reageren - beslist de dirigent of er voldoende koorleden zullen zijn om het optreden tot een succes te kunnen maken.

 

Ons repertoire bestaat alleen uit christelijke liedjes en in principe zingen wij alleen de liedjes die de kinderen en tieners aanleren. Een groot deel van de liedjes uit ons repertoire kunt u vinden bij de youtube filmpjes elders op de website of op ons eigen youtube-kanaal.

 

De zondagsrust die God ons gegeven heeft, is voor ons erg belangrijk. Dit betekent dat wij op zondag alleen onze medewerking verlenen aan kerkdiensten.

 

In de agenda elders op deze website staan alle (openbare) optredens vermeld die definitief vaststaan.

 

Tijdstip optreden

Optredens van het kinderkoor vinden 's morgens of 's middags plaats en van het tienerkoor ook aan het begin van de avond. Tijdens de schoolvakanties (m.u.v. de zomerstop) is het ook mogelijk dat wij met het kinderkoor (of gecombineerd) - na overleg met de ouders -  aan het begin van de avond bij u kunnen optreden.  

 

Onze kinderen zullen een half uur voor aanvang van de dienst een kwartier nodig hebben om in te zingen.

 

Muzikale begeleiding

Ons koor wordt begeleid door onze eigen band, bestaande uit: toetsen, drums, fluit, gitaar, basgitaar. We nemen onze eigen geluidsinstallatie mee.

 

Omdat het opbouwen van de geluidsinstallatie en het soundchecken door de muzikanten nog wel wat tijd kost, willen we graag anderhalf uur voor aanvang van de dienst hiermee beginnen. Ook na afloop van de dienst kost het weer tijd om alles af te bouwen. Dit neemt zo'n driekwartier in beslag. 

 

Tijdens het optreden

Indien er een liturgie van de dienst gemaakt wordt, ontvangen wij hier graag (ruim) van te voren een kopie van ter voorbereiding op ons optreden en onze medewerking aan het zo soepel mogelijk laten verlopen van de dienst.

 

Het is de bedoeling dat onze kinderen met enkele hulpouders en band bij elkaar zitten tijdens de kerkdienst. Wij verzoeken u voor hen enkele rijen voorin te reserveren.

 

Financiële vergoeding

Voor een kooroptreden (onder begeleiding van onze band) vragen wij een vaste bijdrage van € 100. Op verzoek kan onze band ook de gehele kerkdienst muziekaal ondersteunen tegen een extra vergoeding van € 25.

 

Genoemde bedragen zijn ter dekking van onze kosten.

 

Na het optreden zenden wij u per e-mail een factuur met vermelding van ons bankrekeningnummer. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen.

 

Privacy en publiciteit

In verband met de privacy-wetgeving vragen wij  u het volgende:
Er kunnen foto’s en/of video-opnamen worden gemaakt tijdens de optredens. Wij hebben in principe uw toestemming hiervoor nodig om deze opnamen op de website of bij andere (digitale) media te plaatsen.

 

Mocht u bezwaar hebben dat er een opname van het optreden gepubliceerd wordt, wilt u dit dan aan de dirigent melden. Wij houden dan uiteraard rekening met uw bezwaar en zullen dan geen opnamen maken.

 

Tot slot

 

Joy wil graag in andere kerken de blijde boodschap van Gods Liefde laten horen en wij hopen daarbij dat u net zo enthousiast van onze muziek wordt als wij.

 

Wilt u dat we bij u in de kerk komen zingen of heeft u nog vragen? 

Stuur dan s.v.p. een e-mail aan ons: info@joyhoogeveen.nl  

 

contactpersoon: Irene van Room (voorzitter en dirigent)