Leden: praktische zaken

 

Wie zijn wij

Kinderkoor Joy is ontstaan in het voorjaar van 2010 en gaat uit van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Hoogeveen (CGK ). We vallen onder de verantwoordelijkheid van de Muziekcommissie van deze kerk.

 

Joy blijft groeien en wil graag de tieners - die al langere tijd op Joy zitten - voor het koor behouden. Het bestuur besluit daarop om vanaf september 2013 een apart koor voor de tieners op te richten. Beide koren dragen dezelfde naam en heten vanaf dan: Kinder- en tienerkoor Joy. 

 

Joy betekent vrolijk, blij zijn. We zijn blij omdat we mogen zingen voor onze God. Hij houdt van ons en zorgt elke dag voor ons. Daarover gaan de liedjes die we zingen. We vinden het fijn dat andere mensen ook blij worden als we over God zingen.

 

Lidmaatschap

Ieder kind tussen de 4 en 16 jaar is welkom bij kinder- en tienerkoor Joy.  We verwachten van koorleden en ouders dat ze onze christelijke identiteit respecteren.

 

De eerste maand geldt als  “kennismaking” en willen wij uw kind zonder enige verplichting enthousiast maken voor ons koor.

 

Repetitie

De repetities van ons koor vinden plaats op:

- kinderkoor (4-10 jaar): iedere woensdagmiddag van 16.30-17.15 uur in de Centrumkerk (Van Echtenstraat 64) te Hoogeveen

- tienerkoor (10-16 jaar): om de week op de vrijdagavond van 18.45-19.30 uur. Naar een locatie wordt nog gezocht. 

 

Wij oefenen niet in schoolvakanties, tijdens de zomermaanden en op bid- en dankdag.  De zomerperiode begint na de Pinksteren en loopt door tot de laatste week van de zomervakantie

 

Indien uw kind niet kan komen op een repetitie of optreden, verzoeken wij u dit tijdig te melden per e-mail (info@joyhoogeveen.nl)

 

Ouders zijn welkom om de repetitie bij te wonen, om de rust te bewaren in de kerkzaal, is het daarom de bedoeling dat de ouders direct aan het begin in de zaal komen en niet tussentijds de zaal verlaten, dit kan eventueel in de pauze.

De kinderen krijgen na afloop van de repetitie een snoepje van de hulpouder.

 

Hulpouders

Tijdens de repetities is er één hulpouder aanwezig. We verwachten van iedere ouder dat hij of zij mee zal meehelpen als hulpouder.

 

Dit betekent dat per seizoen iedere ouder een aantal keren tijdens een repetitie aanwezig zal zijn om te helpen bij de kinderen met het orde houden tijdens de repetitie, het eventueel troosten van een kind, de jongste kinderen naar het toilet helpen gaan, helpen met het uitdelen van drinken en snoep en dergelijke.   

 

De ouders worden ingedeeld volgens een rooster, dit rooster ontvangt u aan het begin van het seizoen van onze secretaresse. 

 

Bij onoverkomelijke bezwaren, om mee te helpen als hulpouder, verzoeken we u per e-mail contact op te nemen met de secretaresse en dit kenbaar te maken. We zullen dan samen met u naar een passende oplossing zoeken.

 

Optredens

De optredens worden ruim van tevoren in overleg met de ouders gepland en staan ook op de website. Ouders hebben de mogelijkheid per e-mail eventuele bezwaren kenbaar te maken bij de dirigent.

 

Bij het plannen van de optredens zal de dirigent zo veel mogelijk rekening houden met de  kinderen voor wat betreft aantal optredens, tijden en reisafstand. Optredens vinden bij voorkeur plaats in de gemeente Hoogeveen.

 

Per optreden wordt bekeken hoe laat en waar de kinderen aanwezig moeten zijn. Wij e-mailen u deze informatie ruim van te voren.

  

Kleding

We willen graag dat de kinderen tijdens optredens het koor t-shirt dragen. Met een spijkerrokje of spijkerbroek. We verwachten dat de kinderen in koorkleding naar het optreden komen.

 

Ouderavond

Tijdens onze jaarlijkse ouderavond evalueren wij het afgelopen seizoen met u en blikken wij vooruit op het komend seizoen. Graag vernemen wij tijdens de ouderavond hoe uw kind het lidmaatschap van Joy heeft ervaren en staan wij open voor suggesties om het komend seizoen rekening mee te kunnen houden. Verder wordt een kascommissie benoemd om onze financiën te controleren.

  

WA-verzekering

Het koor heeft een collectieve WA-verzekering voor haar leden afgesloten via de KCZB (Christelijke Zangersbond). Een eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen in de voorwaarden van genoemde verzekering is opgenomen. Een kopie van de polis is schriftelijk op te vragen bij de penningmeester.

 

Contributie

De contributie moet voor aanvang van de nieuwe periode in één keer betaald worden aan de penningmeester. Dit kan worden overgemaakt worden op bankrekeningnummer 116.662.417 (IBAN: NL39 RABO 0116 6624 17) t.n.v. A. Jonker-Kats inzake kinder- en tienerkoor Joy o.v.v. naam kind. Indien betaling ineens bezwaarlijk is, kunt u in overleg met de penningmeester afwijkende betalingstermijnen afspreken.

 

De contributie geldt per seizoen en is gebaseerd op 10 maanden (juli en augustus gelden als zomerstop). Als uw kind tijdens het kalenderjaar lid wordt, zal de contributie een evenredig deel van de jaarcontributie bedragen en gaat in op de eerste dag van de maand nadat uw kind zich aanmeldt  als lid van het koor.

 

U betaalt voor 2 kinderen contributie, de 3e en eventuele volgende kinderen hoeven geen contributie te betalen.

  

Uiterlijk in april zal de penningmeester, namens het bestuur, een voorstel aan de ouders e-mailen voor de contributie van het komende jaar tezamen met een beknopte begroting. Het bestuur streeft ernaar een eventuele verhoging zo beperkt mogelijk te houden. U heeft een maand de tijd om hierop schriftelijk eventuele bezwaren kenbaar te maken.

  

De contributie voor het seizoen 2014-2015 bedraagt € 20 per jaar.

 

Privacy en publiciteit

In verband met de privacy-wetgeving vragen wij  u het volgende:
Er kunnen foto’s en/of video-opnamen worden gemaakt tijdens de repetities en/of optredens. Wij hebben in principe uw toestemming hiervoor nodig om deze opnamen op de website of bij andere (digitale) media te plaatsen.

 

Mocht u bezwaar hebben dat er een opname waarop uw kind voorkomt gepubliceerd wordt, wilt u dit dan aan de secretaris melden. Wij houden dan uiteraard rekening met uw bezwaar en zullen een opname van uw kind niet herkenbaar publiceren.

  

Bereikbaarheid

Kinder- en tienerkoor Joy onderhoudt een eigen website, waarop repetitiedagen en -tijden, optredens, activiteiten, nieuws, foto’s enz. te vinden zijn.

 

Via de website (www.joyhoogeveen.nl) en per e-mail (info@joyhoogeveen.nl) kan contact worden opgenomen.  

 

Tot slot

Dit reglement zal tevens op www.joyhoogeveen.nl gepubliceerd worden.

 

Wij wensen u en uw kinderen heel veel plezier bij ons kinderkoor.

 

Het bestuur van Kinderkoor Joy

Irene van Room (voorzitter en dirigent),

Ally Jonker (secretaresse en penningmeester)  

Richard Rozendal (PR en website beheer)

 

Contactpersoon namens muziekcommissie CGK:

Nia Prins

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb